کتاب “قصه‌ی اساطیر” نوشته‌ی محمدعلی علومی  شامل بررسی و توضیح هزار و یک شب و قصه‌های ایرانی بر اساس مبانی اسطوره‌ها به همت نشر آموت به چاپ رسیده است.حکایت، داستان، قصه و افسانه همه تعابیر و اصطلاحاتی هستند که در ادبیات کهن سابقه و کارکرد بسیاری داشته‌اند و همواره ارتباط گسترده و ژرفی میان افسانه‌ها و اساطیر برپا و جاری بوده است. موضوع اصلی کتابِ قصه‌ی اساطیر، تطبیق،بررسی و تحلیل افسانه‌های ایرانی با مبانی اساطیری است و از هزار افسان دوران هخامنشیان و اشکانیان که منبع اصلی هزار و یک شب است تا افسانه‌های رایج در فرهنگ مردم را در بر می‌گیرد. از هزار و یک شبی که به عقیده‌ی بورخس بزرگترینِ داستان‌ها در تمام زمان‌هاست و مظهر درآمیختگی رمز و نماد با عاطفه و تفکر و تخیل انسان است، تا قصه‌های عامیانه‌ای که به زبان ساده و رایج روزگار از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و سنت شفاهی قصه‌گویی (نقالی) را پدید آورده‌اند. محمدعلی موحد نویسنده، پژوهشگر و طنزپرداز معاصر ایرانی است که پیشتر رمان‌های چون پریباد، سوگ مغان، آذرستان، ظلمات، اندوهگرد و… را به نگارش درآورده که اغلب زیرساختی اسطوره‌ای و خوش خوان دارند.کتاب حاضر در 880 صفحه‌ی رقعی با جلد سخت منتشر شده و با قیمت 73 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات