ارسال به مناطق محروم

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات به منظور ارائه ی خدمات فرهنگی خود به هموطنان عزیز مناطق محروم کشورمان، برنامه ی ویژه ای دارد.

اگر در منطقه ای زندگی می کنید که فاقد کتابفروشی است کتاب های خود را از سایت ما انتخاب و خریداری نمایید، ما به شکل رایگان آنها را برای شما ارسال خواهیم کرد.