رمان روزی مثل امروز اثر پیتر اشتام نویسنده سوئیسی را می‌توان واجد نگاه هستی شناسانه اشتام به گذران زندگی و دغدغه های انسان معاصر دانست.آندره آس معلم میانسال و به نوعی ضد قهرمان رمان،درگیر نوعی روزمره‌گی اساسی است.او سالها پیش کشورش را ترک کرده و هم اکنون در فرانسه به تدریس زبان و ادبیات آلمانی مشغول است اما گویی پرسش‌هایی که در لحظات تنهایی در آپارتمان کوچکش به سراغش می‌آید اساسی تر از اینهاست.اشتام را می‌توان از زمره نویسندگان معاصری دانست که جنس آثارش به شدت یادآور قلم آلبر کامو نویسنده شهیر فرانسوی است.کما اینکه می‌توان رد پای پر رنگ شخصیت مورسو ضد قهرمان رمان بیگانه آلبر کامو را به خوبی در شخصیت آندره آس مشاهده کرد.ادبیات معاصر آلمانی زبان واجد ویژگی‌هایی است که آن را در زمره مهمترین ادبیات زمانه‌ی معاصر قرار می‌دهد.روزی مثل امروز را می‌توان در این بین از مهم ترین‌ها دانست.روزی مثل امروز را مریم موید پور ترجمه کرده،نشر افق آن را چاپ کرده و قیمت آن 12 هزار تومان است.

 

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید