چه اتفاقی می‌افتد اگر کودکیِ یک فرد، با واقعه هولناک جنگ همزمان شود؟ و کودکی از دست رفته این فرد، بعدها از نظر ذهنی چگونه برایش تداعی خواهد شد؟ جنگ پدیده بی رحمی است. برای کودکان بی رحم‌تر. راوی رمان پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد مرد چهل و دو ساله‌ای است که در حال مرور خاطرات کودکی خود است. کودکی مملو از تصاویر جنگ اما در عین حال پر از خلوص کودکی. پسرِ قصه براتیگان روزی تصمیم می‌گیرد به جای همبرگر یک بسته فشنگ برای تفنگش بخرد و این سرآغاز مجموعه اتفاقاتی برای او خواهد شد. نثر براتیگان در این آخرین اثرش که دو سال قبل از مرگش منتشر شده قصه‌گو و خواندنی است. چاپ هفتم پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد با ترجمه حسین نوش آذر به همت نشر مروارید و با قیمت 16 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید