سوءتفاهم به زعم بسیاری از منتقدان مهمترین نمایشنامه‌ی آلبر کامو نویسنده‌ی بزرگ الجزایری الاصل فرانسوی است.لایه‌های جنایی این نمایشنامه سبب ایجاد حس تعلیق زیبایی در این اثر شده و از سوی دیگر دغدغه‌های فلسفی کامو که همواره با آثارش همراه است در این نمایشنامه نیز به قوت و کمال حضور دارد.وقایع درام در مسافرخانه‌ای اتفاق می‌افتد که دو زن اداره‌اش می‌کنند.مادری پیر به همراه دخترش مارتا.حضور مسافران جدید در این مسافرخانه همراه با سلسله اتفاقات جنایی ئی همراه است که کشش روایتی ماجرا را به نقطه اوج می‌رساند.سوءتفاهم توسط مترجمان گوناگون به فارسی برگردان شده اما ترجمه سلیس و پاکیزه‌ی خشایار دیهیمی از این اثر محبوب اخیرا به همت نشر ماهی تجدید چاپ شده و به بازار نشر بازگشته است.چاپ پنجم این کتاب با قیمت 7 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید