آدینه با کتاب

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، مطالعه‌ی عناوین زیر را در آدینه روز به شما عزیزان پیشنهاد می‌دهد:

 

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “خیمه شب بازی” کلیک کنید

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “هاروکی موراکامی به دیدار هایائوکاوای می‌رود” کلیک کنید

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “بازنمایی گسست گفتمان سیاسی در سینمای اصغر فرهادی” کلیک کنید