آدینه با کتاب

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، مطالعه‌ی عناوین زیر را در آدینه روز به شما عزیزان پیشنهاد می‌دهد:

 

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “خاطرات یک مترجم” کلیک کنید

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “چائوشسکو” کلیک کنید

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “سفرنامه برادران امیدوار” کلیک کنید