آدینه با کتاب

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، مطالعه‌ی عناوین زیر را در آدینه روز به شما عزیزان پیشنهاد می‌دهد:

 

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “شراب خام” کلیک کنید

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “از قر و قمبیل‌های قلمی بی قیل و قال (1)” کلیک کنید

-برای خرید و ثبت سفارش کتاب “کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم” کلیک کنید