آدینه با کتاب

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، مطالعه‌ی عناوین زیر را در آدینه روز به شما عزیزان پیشنهاد می‌دهد:

 

برای خرید و ثبت سفارش کتاب “آلیس در سرزمین عجایب” کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش کتاب “چنین کنند جانوران” کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش کتاب عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه کلیک کنید