آدینه با کتاب

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، مطالعه‌ی عناوین زیر را در آدینه روز به شما عزیزان پیشنهاد می‌دهد:

 

برای خرید و ثبت سفارش کتاب “فیلم به مثابه فلسفه-پرسونا” کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش  کتاب “کودک مدفون و غرب واقعی” کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش کتاب “کار” کلیک کنید