آدینه با کتاب

موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، مطالعه‌ی عناوین زیر را در آدینه روز به شما عزیزان پیشنهاد می‌دهد:

 

برای خرید و ثبت سفارش کتاب “خانه‌زاد” کلیک کنید.

برای خرید و ثبت سفارش کتاب “فیلم به مثابه فلسفه (کازابلانکا)” کلیک کنید.

برای خرید و ثبت سفارش کتاب “مدیریت موفق زمان به زبان آدمیزاد” کلیک کنید.