مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : فلسفه و منطق
در حال بارگذاری
رآل پلیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسامارکسیسم

ناشر: گل آذین

مولف: جرج لوکاچ و دیگران

مترجم: مسعود امیدی

رآل پلیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسامارکسیسم

ناشر

گل آذین

مولف

جرج لوکاچ و دیگران

مترجم

مسعود امیدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ایدئولوژی و ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت

ناشر: چشمه

مولف: لویی آلتوسر

مترجم: روزبه صدرآرا

ایدئولوژی و ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت

ناشر

چشمه

مولف

لویی آلتوسر

مترجم

روزبه صدرآرا

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

توماس کوهن و جنگ های علم

ناشر: چشمه

مولف: ضیاءالدین سردار

مترجم: جمال آل احمد

توماس کوهن و جنگ های علم

ناشر

چشمه

مولف

ضیاءالدین سردار

مترجم

جمال آل احمد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

28000ریال

توماس سیبوک و نشانه های حیات

ناشر: چشمه

مولف: سوزان پتریلی،آگوستو پونزیو

مترجم: محمدرضا حسینی

توماس سیبوک و نشانه های حیات

ناشر

چشمه

مولف

سوزان پتریلی،آگوستو پونزیو

مترجم

محمدرضا حسینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

28000ریال

گلبانگ جهان آگاهی در فرهنگ

ناشر: توس

مولف: خدایار محبی

گلبانگ جهان آگاهی در فرهنگ

ناشر

توس

مولف

خدایار محبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

نظریه های متاخر توجیه و شناخت (کتاب اندیشه11)

ناشر: تیسا

مولف: جلال پیکانی

نظریه های متاخر توجیه و شناخت (کتاب اندیشه11)

ناشر

تیسا

مولف

جلال پیکانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

339000ریال

هایدگر و مسیحیت

ناشر: کتاب پارسه

مولف: جان مک کواری

مترجم: شهاب الدین عباسی

هایدگر و مسیحیت

ناشر

کتاب پارسه

مولف

جان مک کواری

مترجم

شهاب الدین عباسی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

سال رویاهای خطرناک (فلسفه و کلام116)

ناشر: هرمس

مولف: اسلاوی ژیژک

مترجم: صالح نجفی،رحمان بوذری

سال رویاهای خطرناک (فلسفه و کلام116)

ناشر

هرمس

مولف

اسلاوی ژیژک

مترجم

صالح نجفی،رحمان بوذری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

ذهن اخلاقی (چگونه طبیعت فهم خوب و بد را پدید آورد؟)،(فلسفه و کلام128)

ناشر: هرمس

مولف: مارک هاوزر

مترجم: محمد فرخی یکتا

ذهن اخلاقی (چگونه طبیعت فهم خوب و بد را پدید آورد؟)،(فلسفه و کلام128)

ناشر

هرمس

مولف

مارک هاوزر

مترجم

محمد فرخی یکتا

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

تاریخ فلسفه ی راتلج 7 (سده ی نوزدهم)

ناشر: چشمه

مترجم: حسن مرتضوی

تاریخ فلسفه ی راتلج 7 (سده ی نوزدهم)

ناشر

چشمه

مترجم

حسن مرتضوی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

فلسفه پول

ناشر: کتاب پارسه

مولف: گئورگ زیمل

مترجم: شهناز مسمی پرست

فلسفه پول
795000ریال

فلسفه پول

ناشر

کتاب پارسه

مولف

گئورگ زیمل

مترجم

شهناز مسمی پرست

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

795000ریال

سارتر در ایران (بررسی نقش تاثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و…)

ناشر: اختران

مولف: احمد راسخی لنگرودی

سارتر در ایران (بررسی نقش تاثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و…)

ناشر

اختران

مولف

احمد راسخی لنگرودی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

برگه ها (فلسفه و کلام35)

ناشر: هرمس

مولف: لودویگ ویتگنشتاین

مترجم: مالک حسینی

برگه ها (فلسفه و کلام35)

ناشر

هرمس

مولف

لودویگ ویتگنشتاین

مترجم

مالک حسینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

ملاحظاتی درباره ی مارکس (پرتاب های فکر14)

ناشر: چشمه

مولف: میشل فوکو

مترجم: امیر هوشنگ افتخاری راد

ملاحظاتی درباره ی مارکس (پرتاب های فکر14)

ناشر

چشمه

مولف

میشل فوکو

مترجم

امیر هوشنگ افتخاری راد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

135000ریال

میشل فوکو؛زهد زیبایی شناسانه به مثابه گفتمان ضد دیداری (کتاب اندیشه 4)

ناشر: تیسا

مولف: عارف دانیالی

میشل فوکو؛زهد زیبایی شناسانه به مثابه گفتمان ضد دیداری (کتاب اندیشه 4)

ناشر

تیسا

مولف

عارف دانیالی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

اگزیستانسیالیسم نوعی اومانیسم است (به همراه مقالاتی در باب فلسفه سارتر)

ناشر: جامی،مصدق

مولف: ژان پل سارتر

مترجم: داوود صدیقی

اگزیستانسیالیسم نوعی اومانیسم است (به همراه مقالاتی در باب فلسفه سارتر)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

ژان پل سارتر

مترجم

داوود صدیقی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنیم (هنر،ادبیات،فلسفه17)

ناشر: حرفه نویسنده

مولف: جیمز الکینز

مترجم: فریناز صادقی شقاقی

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنیم (هنر،ادبیات،فلسفه17)

ناشر

حرفه نویسنده

مولف

جیمز الکینز

مترجم

فریناز صادقی شقاقی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

مناظره چامسکی،فوکو درباب طبیعت بشر

ناشر: مصدق،جامی

مولف: نوآم چامسکی

مترجم: مهدی افشار

مناظره چامسکی،فوکو درباب طبیعت بشر

ناشر

مصدق،جامی

مولف

نوآم چامسکی

مترجم

مهدی افشار

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

فلسفه مدرن فرانسه

ناشر: ثالث

مولف: رابرت ویکس

مترجم: پیروز ایزدی

فلسفه مدرن فرانسه

ناشر

ثالث

مولف

رابرت ویکس

مترجم

پیروز ایزدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

فضا،تفاوت،زندگی روزمره؛خوانش هانری لوفور (انسان شناخت30)

ناشر: تیسا

مولف: هانری لوفور

مترجم: افشین خاکباز،محمد فاضلی

فضا،تفاوت،زندگی روزمره؛خوانش هانری لوفور (انسان شناخت30)

ناشر

تیسا

مولف

هانری لوفور

مترجم

افشین خاکباز،محمد فاضلی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

399000ریال

نظریه ها و روایت ها (تاملی در باب فلسفه تاریخ)

ناشر: ژرف

مولف: الکس کالینیکوس

مترجم: اعظم فرهادی

نظریه ها و روایت ها (تاملی در باب فلسفه تاریخ)

ناشر

ژرف

مولف

الکس کالینیکوس

مترجم

اعظم فرهادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)

ناشر: اشاره

مولف: برتولت برشت

مترجم: کامل روزدار

مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)

ناشر

اشاره

مولف

برتولت برشت

مترجم

کامل روزدار

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم (به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره)

ناشر: آگاه

مولف: جورج لیکاف،مارک جانسون

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم (به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره)

ناشر

آگاه

مولف

جورج لیکاف،مارک جانسون

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

ماتریالیسم دیالکتیکی (کتاب اندیشه 2)

ناشر: تیسا

مولف: هانری لوفور

مترجم: آیدین ترکمه

ماتریالیسم دیالکتیکی (کتاب اندیشه 2)

ناشر

تیسا

مولف

هانری لوفور

مترجم

آیدین ترکمه

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

219000ریال

در باب یقین (فلسفه و کلام14)،(3زبانه)

ناشر: هرمس

مولف: لودویگ ویتگنشتاین

مترجم: مالک حسینی

در باب یقین (فلسفه و کلام14)،(3زبانه)

ناشر

هرمس

مولف

لودویگ ویتگنشتاین

مترجم

مالک حسینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

280000ریال

به سوی مانیفست نو (پرتاب های فکر13)

ناشر: چشمه

مولف: تئودور آدورنو،ماکس هورکهایمر

مترجم: امیرهوشنگ افتخاری راد

به سوی مانیفست نو (پرتاب های فکر13)

ناشر

چشمه

مولف

تئودور آدورنو،ماکس هورکهایمر

مترجم

امیرهوشنگ افتخاری راد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

85000ریال

علم چیست؟ (جستارهایی درباره فلسفه،پژوهش و آموزش علم)

ناشر: اختران

مولف: محمدرضا توکلی صابری

علم چیست؟ (جستارهایی درباره فلسفه،پژوهش و آموزش علم)

ناشر

اختران

مولف

محمدرضا توکلی صابری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فلسفه سیاست در جهان معاصر (علوم اجتماعی18)

ناشر: هرمس

مولف: کریستیان دلاکامپانی

مترجم: بزرگ نادرزاد

فلسفه سیاست در جهان معاصر (علوم اجتماعی18)

ناشر

هرمس

مولف

کریستیان دلاکامپانی

مترجم

بزرگ نادرزاد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

فلسفه پسین ویتگنشتاین (فلسفه و کلام127)

ناشر: هرمس

مولف: اوسوالت هنفلینگ

مترجم: مینو حجت

فلسفه پسین ویتگنشتاین (فلسفه و کلام127)

ناشر

هرمس

مولف

اوسوالت هنفلینگ

مترجم

مینو حجت

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال

نام گذاری و ضرورت (فلسفه و کلام11)

ناشر: هرمس

مولف: سول کریپکی

مترجم: کاوه لاجوردی

نام گذاری و ضرورت (فلسفه و کلام11)

ناشر

هرمس

مولف

سول کریپکی

مترجم

کاوه لاجوردی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

کانت و مارکس

ناشر: هرمس

مولف: کوجین کاراتانی

مترجم: مراد فرهادپور،صالح نجفی

کانت و مارکس
380000ریال

کانت و مارکس

ناشر

هرمس

مولف

کوجین کاراتانی

مترجم

مراد فرهادپور،صالح نجفی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

صفحه 1 از 1812345...10...