مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : تاریخ ایران
در حال بارگذاری
برآمدن ساسانیان و اسارت قیصر روم به دست شاپور اول

ناشر: البرز

مولف: ژرار والتر

مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

برآمدن ساسانیان و اسارت قیصر روم به دست شاپور اول

ناشر

البرز

مولف

ژرار والتر

مترجم

عبدالرضا هوشنگ مهدوی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

حاج امین الضرب (تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران)،(2جلدی)

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

حاج امین الضرب (تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران)،(2جلدی)

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

260000ریال

تاجهای زنانه (3جلدی)

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

تاجهای زنانه (3جلدی)

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

تیمسار شاهنشاهی در خدمت کا.گ.ب.

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

تیمسار شاهنشاهی در خدمت کا.گ.ب.

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

آخرین محبوبه احمدشاه قاجار (آسیا گالیوواکشه زینسکایا-کنتس لیانازوف)

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

آخرین محبوبه احمدشاه قاجار (آسیا گالیوواکشه زینسکایا-کنتس لیانازوف)

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

بابک خرمدین (سردار سرخ جامگان)

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

بابک خرمدین (سردار سرخ جامگان)

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

از ماشین دودی ناصرالدین شاه تا بنز الگانس

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

از ماشین دودی ناصرالدین شاه تا بنز الگانس

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

اعتصاب قلم (بررسی علل،روند و پیامدهای اعتصابهای مطبوعات در سال 1357)

ناشر: سوره مهر

مولف: میثم غلامپور

اعتصاب قلم (بررسی علل،روند و پیامدهای اعتصابهای مطبوعات در سال 1357)

ناشر

سوره مهر

مولف

میثم غلامپور

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

پلیس سیاسی (2جلدی)

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

پلیس سیاسی (2جلدی)

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

255000ریال

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از رجب 1284 تا صفر 1287ق)

ناشر: سخن

مولف: ناصرالدین شاه قاجار

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از رجب 1284 تا صفر 1287ق)

ناشر

سخن

مولف

ناصرالدین شاه قاجار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

165000ریال

زن ایرانی در رواق حرمسرا (تاریخ زنان)

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

زن ایرانی در رواق حرمسرا (تاریخ زنان)

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

چکمه و قلم (رضا شاه و روزنامه نگار)،(2جلدی)

ناشر: البرز

مولف: خسرو معتضد

چکمه و قلم (رضا شاه و روزنامه نگار)،(2جلدی)

ناشر

البرز

مولف

خسرو معتضد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

تاریخ چوگان در ایران و سرزمین های عربی

ناشر: ماهی

مولف: آذرتاش آذرنوش

تاریخ چوگان در ایران و سرزمین های عربی

ناشر

ماهی

مولف

آذرتاش آذرنوش

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

225000ریال

ایران در عهد اشکانیان (گلاسه)

ناشر: پازینه

مولف: جلال دیلمقانی

ایران در عهد اشکانیان (گلاسه)

ناشر

پازینه

مولف

جلال دیلمقانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

دانستنی های تاریخ ایران و جهان 1 (هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان)

ناشر: آرمان رشد

مولف: حسنعلی مرادی

دانستنی های تاریخ ایران و جهان 1 (هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان)

ناشر

آرمان رشد

مولف

حسنعلی مرادی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

سکه شناسی شاهان خاراسن (گلاسه)

ناشر: پازینه

مولف: یوسف افتخاری

سکه شناسی شاهان خاراسن (گلاسه)

ناشر

پازینه

مولف

یوسف افتخاری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

225000ریال

سکه شناسی شاهان زند (گلاسه)

ناشر: پازینه

مولف: یوسف افتخاری

سکه شناسی شاهان زند (گلاسه)

ناشر

پازینه

مولف

یوسف افتخاری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

سکه های ایران (دوره گورکانیان (تیموریان))،(گلاسه)

ناشر: پازینه

مولف: بهرام علاءالدینی

سکه های ایران (دوره گورکانیان (تیموریان))،(گلاسه)

ناشر

پازینه

مولف

بهرام علاءالدینی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

بابک خرم دین

ناشر: اکباتان

مولف: سعید نفیسی

بابک خرم دین
200000ریال

بابک خرم دین

ناشر

اکباتان

مولف

سعید نفیسی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

تاریخ مصور نفت ایران (2زبانه،گلاسه)

ناشر: آسماری،عابد

مولف: مسعود فروزنده

تاریخ مصور نفت ایران (2زبانه،گلاسه)

ناشر

آسماری،عابد

مولف

مسعود فروزنده

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

900000ریال

قطارباز (ماجرای یک خط)،(نا-داستان 8)

ناشر: چشمه

مولف: احسان نوروزی

قطارباز (ماجرای یک خط)،(نا-داستان 8)

ناشر

چشمه

مولف

احسان نوروزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

درخت از اسطوره تا قصه:بررسی بن مایه های اساطیری افسانه های هرمزگان (انسان شناخت46)

ناشر: تیسا

مولف: بدریه زارعی

درخت از اسطوره تا قصه:بررسی بن مایه های اساطیری افسانه های هرمزگان (انسان شناخت46)

ناشر

تیسا

مولف

بدریه زارعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

279000ریال

هویت ایرانی (روایتی ساده و خودمانی از هویت ایرانی و کمی آنسوتر)

ناشر: جوانه توس

مولف: هلن افشار

هویت ایرانی (روایتی ساده و خودمانی از هویت ایرانی و کمی آنسوتر)

ناشر

جوانه توس

مولف

هلن افشار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

مجموعه عکس های تاریخی ایران (چهار هزار تصویر)،(13جلدی،2زبانه،باقاب)

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مترجم: رعنا خزاعی

مجموعه عکس های تاریخی ایران (چهار هزار تصویر)،(13جلدی،2زبانه،باقاب)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

مترجم

رعنا خزاعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2500000ریال

شناخت هویت زن ایرانی در گستره تاریخ 2 (مادها،هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان،ساسانیان)

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

مولف: شهلا لاهیجی

شناخت هویت زن ایرانی در گستره تاریخ 2 (مادها،هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان،ساسانیان)

ناشر

روشنگران و مطالعات زنان

مولف

شهلا لاهیجی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

600000ریال

نویسه های باستان

ناشر: دیبایه

مولف: امیر زمانی

نویسه های باستان

ناشر

دیبایه

مولف

امیر زمانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

275000ریال

نخستین کارگزاران استعمار (تاریخ معاصر ایران)

ناشر: اشاره

مولف: حسین ملکی

نخستین کارگزاران استعمار (تاریخ معاصر ایران)

ناشر

اشاره

مولف

حسین ملکی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران دهه 80 (4جلدی)

ناشر: کوله پشتی

مولف: عذرا فراهانی

اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران دهه 80 (4جلدی)

ناشر

کوله پشتی

مولف

عذرا فراهانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2900000ریال

تاریخ معاصر ایران (حیات یحیی)،(2جلدی)

ناشر: دنیای کتاب

مولف: یحیی دولت آبادی

تاریخ معاصر ایران (حیات یحیی)،(2جلدی)

ناشر

دنیای کتاب

مولف

یحیی دولت آبادی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 1

ناشر: سوره مهر

مولف: حمیدرضا شاه آبادی

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 1

ناشر

سوره مهر

مولف

حمیدرضا شاه آبادی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

تاریخ مشروطه

ناشر: سمیر

مولف: احمد کسروی

تاریخ مشروطه
600000ریال

تاریخ مشروطه

ناشر

سمیر

مولف

احمد کسروی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

صفحه 1 از 2612345...1020...