مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : تاریخ ایران
در حال بارگذاری
پایان عصر قاجار

ناشر: کوله پشتی

مولف: مرتضی میرحسینی

پایان عصر قاجار

ناشر

کوله پشتی

مولف

مرتضی میرحسینی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

چشم اصفهان (THE EYE OF ISFAHAN)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر: روزنه

مولف: ایزابل اشراقی

چشم اصفهان (THE EYE OF ISFAHAN)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

روزنه

مولف

ایزابل اشراقی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

600000ریال

تاریخ ایران (از آغاز اسلام تا پایان صفویان)

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

تاریخ ایران (از آغاز اسلام تا پایان صفویان)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

525000ریال

تاریخ مستند عکاسی دوره ناصری

ناشر: علم

مولف: مهدخت ابوالفتحی

تاریخ مستند عکاسی دوره ناصری

ناشر

علم

مولف

مهدخت ابوالفتحی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

245000ریال

نان و سیاست (تاثیر بحران های نان بر سیاست و اقتصاد عصر ناصری)

ناشر: علم

مولف: مهدی میرکیایی

نان و سیاست (تاثیر بحران های نان بر سیاست و اقتصاد عصر ناصری)

ناشر

علم

مولف

مهدی میرکیایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

255000ریال

متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی

ناشر: علم

مولف: علاالدین عطاملک محمدبن محمدالجوینی

متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی

ناشر

علم

مولف

علاالدین عطاملک محمدبن محمدالجوینی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

در حوالی همین کوچه ها (گفتگوهایی در زمینه فرهنگ ایران امروز)

ناشر: علم

مولف: نعمت الله فاضلی

در حوالی همین کوچه ها (گفتگوهایی در زمینه فرهنگ ایران امروز)

ناشر

علم

مولف

نعمت الله فاضلی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

285000ریال

درام تاریخی در ایران (یک مطالعه ی تاریخ گرایانه ی جدید)

ناشر: علم

مولف: محمد هاشمی

درام تاریخی در ایران (یک مطالعه ی تاریخ گرایانه ی جدید)

ناشر

علم

مولف

محمد هاشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

245000ریال

تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)،(2جلدی)

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)،(2جلدی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

985000ریال

تاریخ دهه بیست و نهضت ملی ایران

ناشر: علم

مولف: داریوش رحمانیان

تاریخ دهه بیست و نهضت ملی ایران

ناشر

علم

مولف

داریوش رحمانیان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

پنج رساله سیاسی از دوره قاجاریه

ناشر: علم

مولف: داریوش رحمانیان،زهرا حاتمی

پنج رساله سیاسی از دوره قاجاریه

ناشر

علم

مولف

داریوش رحمانیان،زهرا حاتمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

255000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 5 (بیست و نه مقاله و رساله تاریخی)

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 5 (بیست و نه مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

پرده نشینان عهد ناصری (نگاهی به حیات اجتماعی زنان در عهد قاجار)

ناشر: گل آذین

مولف: پریسا کدیور

پرده نشینان عهد ناصری (نگاهی به حیات اجتماعی زنان در عهد قاجار)

ناشر

گل آذین

مولف

پریسا کدیور

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران (تحلیل اجتماعی فرهنگی از تاریخ سیاسی ایران)

ناشر: علم

مولف: عبدالعلی معظمی

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران (تحلیل اجتماعی فرهنگی از تاریخ سیاسی ایران)

ناشر

علم

مولف

عبدالعلی معظمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

445000ریال

رویارویی با تجدد (2جلدی)

ناشر: علم

مولف: عبدالله نصری

رویارویی با تجدد (2جلدی)

ناشر

علم

مولف

عبدالله نصری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

ریشه های انقلاب ایران

ناشر: علم

مولف: نیکی.کدی

مترجم: عبدالرحیم گواهی

ریشه های انقلاب ایران

ناشر

علم

مولف

نیکی.کدی

مترجم

عبدالرحیم گواهی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

115000ریال

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از ربیع الاول 1310 تا جمادی الاول 1312ق)

ناشر: سخن

مولف: ناصرالدین شاه قاجار

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از ربیع الاول 1310 تا جمادی الاول 1312ق)

ناشر

سخن

مولف

ناصرالدین شاه قاجار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

راز بزرگ (فراماسون ها و سلطنت پهلوی)،(2جلدی)

ناشر: علم

مولف: محمود طلوعی

راز بزرگ (فراماسون ها و سلطنت پهلوی)،(2جلدی)

ناشر

علم

مولف

محمود طلوعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

سیاست و فرهنگ روزگار صفوی (2جلدی)

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

سیاست و فرهنگ روزگار صفوی (2جلدی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

875000ریال

تاریخ شاهی قراخطائیان کرمان

ناشر: علم

تاریخ شاهی قراخطائیان کرمان

ناشر

علم

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

رسوم دارالخلافه (نقش آیین های ایرانی در نظام خلافت اسلامی)

ناشر: کارنامه

مولف: هلال بن محسن صابی

رسوم دارالخلافه (نقش آیین های ایرانی در نظام خلافت اسلامی)

ناشر

کارنامه

مولف

هلال بن محسن صابی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

625000ریال

تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق (از کلنل دومانتویچ تا میرپنج رضاخان سوادکوهی)،(2جلدی)

ناشر: علم

مولف: محسن میرزایی

تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق (از کلنل دومانتویچ تا میرپنج رضاخان سوادکوهی)،(2جلدی)

ناشر

علم

مولف

محسن میرزایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

هنر عصر آهن ایران

ناشر: شورآفرین

مولف: صدرالدین طاهری

هنر عصر آهن ایران

ناشر

شورآفرین

مولف

صدرالدین طاهری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

معماهای تاریخی (رازهای ناگشوده در تاریخ معاصر ایران)

ناشر: علم

مولف: محمود طلوعی

معماهای تاریخی (رازهای ناگشوده در تاریخ معاصر ایران)

ناشر

علم

مولف

محمود طلوعی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

325000ریال

275 روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)

ناشر: علم

مولف: مسعود بهنود

275 روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)

ناشر

علم

مولف

مسعود بهنود

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

کشته گان بر سر قدرت (از قائم مقام تا هویدا)

ناشر: علم

مولف: مسعود بهنود

کشته گان بر سر قدرت (از قائم مقام تا هویدا)

ناشر

علم

مولف

مسعود بهنود

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

کوروش کبیر (ذوالقرنین)

ناشر: علم

مولف: ابوالکلام آزاد

مترجم: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوروش کبیر (ذوالقرنین)

ناشر

علم

مولف

ابوالکلام آزاد

مترجم

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

#تاریخ جهانگشای جوینی (3جلدی)

ناشر: علم

مولف: علاءالدین عطاملک محمدبن محمدالجوینی

#تاریخ جهانگشای جوینی (3جلدی)

ناشر

علم

مولف

علاءالدین عطاملک محمدبن محمدالجوینی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1450000ریال

پاسخ به تاریخ

ناشر: زریاب

مولف: محمدرضا پهلوی

مترجم: حسین ابوترابیان

پاسخ به تاریخ
550000ریال

پاسخ به تاریخ

ناشر

زریاب

مولف

محمدرضا پهلوی

مترجم

حسین ابوترابیان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تاریخ کرمان

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

تاریخ کرمان
950000ریال

تاریخ کرمان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

در و درگاهی به اسطوره آب،چیستی پری

ناشر: ترانه

مولف: محسن میهن دوست

در و درگاهی به اسطوره آب،چیستی پری

ناشر

ترانه

مولف

محسن میهن دوست

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

صفحه 1 از 2612345...1020...