مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : نویسه پارسی
در حال بارگذاری
آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته بنیان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: مژگان همایونفر

آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته بنیان

ناشر

نویسه پارسی

مولف

مژگان همایونفر

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

افعال معین در زبان فارسی (رویکرد دستوری شدگی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: شادی داوری،مهرداد نغزگوی کهن

افعال معین در زبان فارسی (رویکرد دستوری شدگی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

شادی داوری،مهرداد نغزگوی کهن

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

راهنمای دانشجوی زبان شناسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: لوری باوئر

مترجم: تینا امرالهی

راهنمای دانشجوی زبان شناسی

ناشر

نویسه پارسی

مولف

لوری باوئر

مترجم

تینا امرالهی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

زبان و مغز

ناشر: نویسه پارسی

مولف: لورین کی.آبلر،کریس جرلو

مترجم: موسی غنچه پور،مهدیه پاکزاد مقدم

زبان و مغز
200000ریال

زبان و مغز

ناشر

نویسه پارسی

مولف

لورین کی.آبلر،کریس جرلو

مترجم

موسی غنچه پور،مهدیه پاکزاد مقدم

گروه بندی

روانشناسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

علوم شناختی (مقدمه ای بر ذهن و مغز)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: دنیل کالک و دیگران

مترجم: شهره صادقی،الهه کمری

علوم شناختی (مقدمه ای بر ذهن و مغز)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

دنیل کالک و دیگران

مترجم

شهره صادقی،الهه کمری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال

واژه نامه توصیفی فرهنگ نویسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فریبا قطره

واژه نامه توصیفی فرهنگ نویسی

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فریبا قطره

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

لسان العجم

ناشر: نویسه پارسی

مولف: میرزا حسن خان طالقانی

لسان العجم
180000ریال

لسان العجم

ناشر

نویسه پارسی

مولف

میرزا حسن خان طالقانی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

توصیف گفتمان (راهنمای کاربردی برای تحلیل گفتمان)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: نیکلا وودز

مترجم: محمدباقر برقعی مدرس و دیگران

توصیف گفتمان (راهنمای کاربردی برای تحلیل گفتمان)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

نیکلا وودز

مترجم

محمدباقر برقعی مدرس و دیگران

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

مهارت شنیداری (رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: جک.سی.ریچاردز،آنه برنز

مترجم: معصومه استاجی و دیگران

مهارت شنیداری (رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

جک.سی.ریچاردز،آنه برنز

مترجم

معصومه استاجی و دیگران

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

معنا چیست؟ (رویکردی فلسفی-شناختی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: اسکات سومز

مترجم: پارسا بامشادی

معنا چیست؟ (رویکردی فلسفی-شناختی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

اسکات سومز

مترجم

پارسا بامشادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

راهنمای زبان شناسی شناختی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: جان آر.تیلور،جانت لیتل مور

مترجم: وجیهه فرشی،نجمه فرشی

راهنمای زبان شناسی شناختی

ناشر

نویسه پارسی

مولف

جان آر.تیلور،جانت لیتل مور

مترجم

وجیهه فرشی،نجمه فرشی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

ناشر: نویسه پارسی

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

افسانه زبان (چرا زبان غریزی نیست؟)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: ویویان ایوانز

مترجم: شاهو مجیدی

افسانه زبان (چرا زبان غریزی نیست؟)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

ویویان ایوانز

مترجم

شاهو مجیدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

ناشر: نویسه پارسی

مولف: کریستینا پومورسکا

مترجم: فرهاد ساسانی

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

ناشر

نویسه پارسی

مولف

کریستینا پومورسکا

مترجم

فرهاد ساسانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

همایش ملی28 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر: نویسه پارسی

همایش ملی28 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

همایش ملی32 (صرف)

ناشر: نویسه پارسی

همایش ملی32 (صرف)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

همایش ملی33 (ادب کلامی و اجتماع)

ناشر: نویسه پارسی

همایش ملی33 (ادب کلامی و اجتماع)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

درسنامه های زبان شناسی (مقدمه ای بر زبان شناسی فرهنگی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فرزاد شریفیان

مترجم: لیلا اردبیلی

درسنامه های زبان شناسی (مقدمه ای بر زبان شناسی فرهنگی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فرزاد شریفیان

مترجم

لیلا اردبیلی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

زبان شناسی و آموزش زبان فارسی (مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی)

ناشر: نویسه پارسی

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)

ناشر: نویسه پارسی

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

درآمدی بر تحلیل گفتمان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: برایان پالتریج

مترجم: طاهره همتی

درآمدی بر تحلیل گفتمان

ناشر

نویسه پارسی

مولف

برایان پالتریج

مترجم

طاهره همتی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

ایده ها و گزینه ها در انگلیسی با اهداف ویژه

ناشر: نویسه پارسی

مولف: هلن بشترکمن

مترجم: معصومه استاجی،زهرا محبی

ایده ها و گزینه ها در انگلیسی با اهداف ویژه

ناشر

نویسه پارسی

مولف

هلن بشترکمن

مترجم

معصومه استاجی،زهرا محبی

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

همایش های ملی23 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر: نویسه پارسی

همایش های ملی23 (زبان شناسی پیکره ای)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کلید واژه ها 2 (کلید واژه های فراگیری زبان دوم)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: بیل وان پاتن،الساندرو جی.بناتی

مترجم: داوود ملک لو،سمانه صادقی

کلید واژه ها 2 (کلید واژه های فراگیری زبان دوم)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

بیل وان پاتن،الساندرو جی.بناتی

مترجم

داوود ملک لو،سمانه صادقی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

در استعاره هاست که هستیم

ناشر: نویسه پارسی

مولف: مریم قهرمانی

در استعاره هاست که هستیم

ناشر

نویسه پارسی

مولف

مریم قهرمانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

کلید واژه های فلسفه ذهن

ناشر: نویسه پارسی

مولف: پیت مندیک

مترجم: محمدحسن ترابی

کلید واژه های فلسفه ذهن

ناشر

نویسه پارسی

مولف

پیت مندیک

مترجم

محمدحسن ترابی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نرم افزارهای زبان شناسی 1 (آشنایی با نرم افزار پرت)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: ندا موسوی

نرم افزارهای زبان شناسی 1 (آشنایی با نرم افزار پرت)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

ندا موسوی

گروه بندی

کامپیوتر

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

نرم افزارهای زبان شناسی 2 (آشنایی با نرم افزار ال آی پی پی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: بتول علی نژاد،ندا بیاتی

نرم افزارهای زبان شناسی 2 (آشنایی با نرم افزار ال آی پی پی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

بتول علی نژاد،ندا بیاتی

گروه بندی

کامپیوتر

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

نرم افزارهای زبان شناسی 3 (آشنایی با نرم افزار دکتر اسپیچ)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: ندا موسوی،طاهره احمدی

نرم افزارهای زبان شناسی 3 (آشنایی با نرم افزار دکتر اسپیچ)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

ندا موسوی،طاهره احمدی

گروه بندی

کامپیوتر

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

همایش های ملی25 (واج شناسی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: گلناز مدرسی قوامی

همایش های ملی25 (واج شناسی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

گلناز مدرسی قوامی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

همایش های ملی24 (زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فردوس آقاگل زاده

همایش های ملی24 (زبان شناسی حقوقی:تحلیل گفتمان حقوقی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فردوس آقاگل زاده

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

الگوی خلاق (آموزه های زبان شناسی در تحلیل آراء قضایی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فردوس آقاگل زاده،فائزه فرازنده پور

الگوی خلاق (آموزه های زبان شناسی در تحلیل آراء قضایی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فردوس آقاگل زاده،فائزه فرازنده پور

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

صفحه 1 از 212