درباره ما

تاریخچه


مجموعه ما در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و شش خورشیدی در تهران تاسیس شد.

حوزه فعالیت این مجموعه که با هدف تسهیل روند پخش کتاب و به روز کردن این فن در ایران به وجود آمده بود، در ابتدا تنها محدود به همکاری با دو نشر بود که تعداد عناوین آن‌ها نیز از یکصد عنوان تجاوز نمی‌کرد.

اما  طی این سال‌ها فعالیت‌های مجموعه روز به روز گسترش پیدا کرده است تا آن‌جا که امروز پس از طی کردن مدت زمانی نزدیک به سه دهه، تعداد ناشران همکار با موسسه به بیش از ٣5٠ ناشر و تعداد عناوین کتاب‌هایی که مجموعه خود را قادر به توزیع  می‌بیند به بیش از ٣5۰۰۰ عنوان افزایش پیدا کرده‌اند.

از طرف دیگر کتاب فروشی‌های همکار با مجموعه نیز اگرچه در نخستین سال‌ها محدود به کتاب‌فروشی‌های تهران می‌شدند، اما پس از گذشت این سال‌ها،‌ مجموعه افتخار آن را دارد تا بتواند بخش عظیمی از کتاب‌فروشی‌های سراسر ایران را زیر پوشش خود قرار دهد.

در حال حاضر مجموعه ما با بهره‌مندی از کادری با سابقه و مجرب در زمینه‌ی پخش کتاب و به عنوان به‌روزترین و گسترده‌ترین مرکز پخش کتاب در ایران در حال فعالیت می‌باشد و نگاهش هم‌چنان به آینده و به روزتر کردن فن پخش کتاب در ایران است تا در سایه‌ی آن به گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و کتاب خوانی به عنوان مهم‌ترین ابزار فرهنگی جامعه نایل آید.

اهداف


کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی و ابزاری برای ارتباط،دارای پیشینه‌ای تاریخی و ریشه‌داری در ایران است و در مسیری که طی تاریخ سپری کرده تا به شکل امروزی اش درآید ، دوره‌های متفاوتی را به خود دیده است.

صنایع متفاوتی ایجاد شده‌اند ، فنون گونه‌گونی شکل گرفته‌اند که از آن میان می‌توان به اختراع کاغذ و دستگاه چاپ به عنوان صنایع متفاوت و به ایجاد مراکز نشر وکتاب‌فروشی‌ها به عنوان فنون گونه‌گون اشاره کرد.

با شکل‌گیری جوامع مدرن و افزایش سطح سواد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کتاب، حال نیاز به تاسیس نهادهایی بود تا پخش کتاب نیز به عنوان یک فن چاره‌ی راه پیشرفت کتاب در گام‌های بعدی باشد.

تاسیس مجموعه ما به عنوان یک نهاد فرهنگی در سال ۱۳۵6 نیز گامی بوده است که برای اولین بار در ایران به منظور نیل به این هدف برداشته شد.

این مجموعه با ایجاد شبکه‌های ارتباطی منظم و گسترده در سرتاسر ایران که دوره‌ی تاریخی بیش از چهل سال را تا کنون طی کرده است، به روند تسریع در دسترس قرار گرفتن کتاب در ایران کمک‌ شایانی کرده است.

یکی از اهداف بنیادین این مجموعه فراهم کردن فضایی است که در آن کتاب‌های منتشر شده در مدت زمانی هر چه کوتاه‌تر و با دقت هر چه بیشتر به سراسر ایران منتقل شوند.

از سوی دیگر مجموعه ما با توجه به موقعیت ویژه‌ی خود که در حقیقت پیوند دادن دو بازوی قدرتمند و اساسی صنعت کتاب در ایران است، یکی دیگر از اهداف خود را به گرد آوری و ارائه آمار دقیق درباره‌ی نیازهای مناطق مختلف می‌داند که این امر از طریق مطالعه و تحلیل داده‌های آماری فروش کتاب در مناطق مورد نظر امکان پذیر می‌گردد و در نهایت به پخش دقیق‌تر کتاب متناسب با نیازهای هر کتاب‌فروشی می‌انجامد.

اما اساسی‌ترین هدف این مجموعه را همان‌گونه که از نامش بر می‌آید، می‌توان گسترش فرهنگ و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه معرفی کرد که در حقیقت تمامی اهداف ذکر شده به عنوان زیربناهایی جهت نیل به این هدف به کار گرفته می‌شوند.

به بیان دیگر این‌گونه می‌توان گفت که پخش و گسترش فرهنگ در ایران در سایه‌ی تسهیل روند پخش و گسترش کتاب به‌مثابه‌ مهم‌ترین ابزار فرهنگی، غایی‌ترین هدف مجموعه به شمار رفته و همواره در این سال‌ها نیروی محرک بدنه‌ی مجموعه ما بوده است.